Ważna informacja:

Treści na stronie szanujezdrowie.pl nie zastępują kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a jego lekarzem. Szanujezdrowie.pl to serwis wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad, w szczególności zdrowotnych należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na stronie.

Regulamin dla użytkowników korzystających ze strony internetowej www.szanujezdrowie.pl

1. Postanowienia wstępne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.szanujezdrowie.pl. Użytkownik powinien korzystać z portalu zgodnie z regulaminem.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w  tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2. Definicje

 • Serwis szanujezdrowie.pl – serwis internetowy prowadzony w języku polskim w domenie internetowej www.szanujezdrowie.pl.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu,  która zaakceptowała niniejszy regulamin.
 • Materiały – grafiki, zdjęcia, teksty, materiały video publikowane w serwisie szanujezdrowie.pl.
 • Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.

3. Zasady korzystania z serwisu

 • Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 • Opublikowane w serwisie materiały nie mogą być kopiowane bez wcześniejszej pisemnej zgody usługodawcy.
 • W ramach działalności serwisu użytkownik może zapoznać się z udostępnionymi materiałami.
 • Wszystkie komentarze użytkowników poddawane są weryfikacji przez usługodawcę.

4. Wymagania techniczne

 • Serwis nie wymaga rejestracji użytkowników.
 • Serwis może wyświetlać reklamy.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu szanujezdrowie.pl: dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa.

5. Komentarze

 • Serwis szanujezdrowie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie treści: a) niezgodnych z prawem, b) zawierających reklamę innych firm, portali, stron internetowych, c) nawiązujących do przemocy, d) zniesławiających inne osoby prywatne i publiczne.
 • Komentarze niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną usunięte.
 • Możliwość dodawania komentarzy mają wszyscy użytkownicy serwisu.

6. Ochrona danych osobowych

 • Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w zakładce: “Polityka prywatności”.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych oraz informacji marketingowych i promocyjnych.
 • Usługodawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

7. Odpowiedzialność

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za komentarze umieszczone w serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

8. Reklamacje

 • Problemy związane z funkcjonowaniem serwisu można zgłaszać bezpośrednio przy użyciu formularza kontaktowego.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  a) nazwę użytkownika zgłaszającego reklamację,
  b) adres e-mail zgłaszającego,
  c) opis występującego problemu,
  d) termin powstania opisywanego problemu.
 • Reklamacje są rozpatrywane do 14 dni, od momentu otrzymania zgłoszenia.
 • Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie, a odpowiedzi wysyłane na adres poczty elektronicznej użytkownika zgłaszającego.

9. Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.
 • Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.